potloden zw.jpg
 
bb546f03a5d0e8e1eb872d3060ce7105.jpg

Haas voor kinderen

Elk kind beschikt over een groot oplossend vermogen hoe het om kan gaan met problemen. Daarom ga ik uit van de kracht van het individuele kind en werk vanuit een oplossingsgerichte benadering.


De ontwikkeling van een kind is gericht op groeien, ontdekken en ervaren. Wanneer een kind onhandig gedrag laat zien, komt dit meestal voort uit een vaardigheid die nog geleerd mag worden. Bij mij als kindercoach kan het kind dit leren op een plezierige wijze die afgestemd is op het kind. Denk bijvoorbeeld aan vaardigheden als:


- omgaan met je boosheid of met angsten

- nee durven zeggen

- je ontspannen

- geduld hebben

- een keuze kunnen maken

- kunnen aanpassen aan veranderingen enzovoort

Elk kind, elk mens, heeft unieke  eigenschappen en kwaliteiten. Dit zijn onmisbare hulpbronnen. Door deze te ontdekken leert het kind zijn unieke ‘IK’  kennen. Dit is de meest krachtige tool die een kind altijd bij de hand heeft, nu en later als hij groot is. En met deze tool kan hij elk probleem aan vanuit zelfacceptatie en zelfvertrouwen.


Ik geloof dat elk kind op zijn best is wanneer het zijn IK kracht ten volle mag ontwikkelen.


Als het kind zijn probleem kan oplossen, kan de gezinsdynamiek veranderen. Ouders ervaren vaak meer rust. Er ontstaat wederzijds begrip en respect.


Wil jij dit ook voor je kind en voor jezelf?


Neem dan contact met mij op.

dame laptop zw.jpg

Haas voor jongeren

Ben jij op weg naar volwassenheid en zie je soms alleen nog maar obstakels op die weg? Wil jij eens sparren over welke kant jouw leven uitgaat?


Misschien herken je dit wel:

- Je wordt sneller boos of juist verdrietig

- Het lukt je maar niet om je huiswerk te plannen

- Je vraagt je af of je er wel bij hoort

- Je weet even niet zo goed meer wie je bent of wat jouw koers in het leven is

- Je ligt regelmatig overhoop met je ouders en met docenten

- Je voelt je erg onzeker

Ik kijk samen met jou naar wat je moeilijk vindt. Ik luister en denk mee met als doel jou te laten ontdekken welke mogelijkheden je hebt en wat voor een mooi mens je bent.


Door te ontdekken wie je bent en wat je kunt, vergroot je je zelfvertrouwen. Ontdek je talenten en ga met een sterk zelfbeeld de wijde wereld in.


Je kunt mij bellen, mailen of appen.


Speciaal voor faalangst en examenvrees geef ik effectieve faalangsttrainingen.


Bij Haas kunnen jongeren diverse workshops volgen waarin ze hun IK- kracht kunnen laten groeien en hun koers verder kunnen uitzetten.

3 hazen in overleg zw.jpg

Haas voor ouders

Het opvoeden van je kind kan een hele uitdaging voor je zijn. Zeker wanneer je kind niet lekker in zijn vel zit.


Wanneer de twijfel toeslaat en je je afvraagt of je het wel goed doet als ouder, kan het helpend zijn om samen te kijken waar openingen en oplossingen te vinden zijn. Samen gaan we op zoek naar dat wat wél werkt in jullie gezin.


Door te ontdekken wie je bent als persoon en hoe je je ouderrol graag zou willen vervullen, kun je spanningen en onrust keren. Ik geef je inzicht in wat je kind kan leren en wat jouw rol hierbij kan zijn. Je krijgt meer zicht op je eigen reacties en hoe je eigen emoties een rol spelen. Met mijn hulp kun je een fijne en open gezinssfeer creëren waarin zowel jij als je kind zichzelf kunnen zijn.


Haas helpt ouders bij vragen over opvoeding en communicatie met hun kind.


Heb je vragen over opvoeding en communicatie met je kind? Wil je jouw IK kracht ontdekken? Neem dan contact met me op. Samen werken aan een oplossing brengt rust binnen je gezin en verbindt je weer met je kind.


Speciaal voor ouders organiseert Het Hazenpad, praktijk voor kindercoaching 1 x per maand ‘Koffie bij Haas’. Een laagdrempelig en vrijblijvend inloopspreekuur waar ouders terecht kunnen met vragen over opvoeden en communicatie met hun kind.